W

waifu2x-converter-cpp

waifu2x(original : https://github.com/nagadomi/waifu2x) re-implementation in C++ using OpenCV